marcello nizzoli

1954_ ‘Lettera 22’, portable typewriter by Marcello nizzoli, ING. C. Olivetti&C, Ivrea

1949_ OLIVETTI SUMMA 15 CALCULATOR by Marcello Nizzoli

1958_ Telephone unit by marcello nizzoli and Mario Oliveri for SAFNAT