herbert hirche

1956_ ‘Barwagen’ par Herbert Hirche

1958_ ‘HF1’ TV-set dessinée par Herbert Hirche

1953_ chaise longue par herbert hirche pour richard lampert