Egon Eiermann

1950_ chaise ‘SE 68’ par Egon Eiermann

1949_ SCHAISE MODÈLE SE 42 PAR Egon Eiermann

1968_ écran ‘Eiermann’ dessinée par Egon Eiermann

1949_ chaise Modèle ‘SE 42’ par Egon Eiermann