PIERO FORNASETTI

1951_ chaise par Gio Ponti et Piero Fornasetti

1950_ table ‘Farfalle’ dessinée par Piero Fornasetti

1940_ armoire unique par GIO PONTI et PIERO FORNASETTI