1958_ silla”Stor Eva” para Nordiska Kompaniets Verkstader Nykoping Sweden de Kerstin Horlin-Holmquist

Spotlight